dimarts, 23 de novembre del 2010

CRISIS DE VALORS?

La societat actual ens ofereix un ambient altament contaminat per cultivar els valors humans.

Koichiro Matsuura, director general de l’UNESCO, es pregunta: On van a parar els valors? Nosaltres també ens ho preguntem !
Continuant amb la pregunta, Matsuura ha fet un excel·lent article en el que ha escrit:
La crisis de valors no consisteix en una absència d’aquests sinó en una falta d’orientació davant quin camí hem de seguir a la nostra vida i quins valors agafar”. I continua, “la crisis que travessem no és una crisis de valors en si, sinó del sentit d’aquests i de la nostra aptitud per a governar-nos i orientar-nos”.

La clau a la resposta està en l’educació i la família. Els governants han de ser capaços de posar els mitjans necessaris per impulsar uns aprenentatges de qualitat però amb el suport i implicació de les famílies que han de donar als seus fills les arrels i l’educació en valors inicials per a què l’escola pugui orientar, ajudar, i contribuir a traçar el camí més important d’una persona; el camí de la vida.